Groningen
 

Wij hebben helaas nog geen wandeling (kunnen) lopen in Groningen, maar ik verwijs u graag naar www.wandelzoekpagina.nl voor wandelingen beschreven door anderen in Groningen.

Veel wandelplezier!


Coendersborch Westerwolde Klooster Ter Apel Meebosch Roelagerbos

Coendersborg

Dit gebied wordt beheerd door het Groninger Landschap. Het ligt ter hoogte van Nuis en Marum. Het is een landgoed met bos, lanen, langgerekte weilanden, bomenrijen en een door Schoonebeker schapen begraasd heideveldje. Door de verscheidenheid leven hier veel planten en dieren, waaronder circa zestig broedvogelsoorten.

Het eikenbos achter de borg ( borg staat voor bergen of burcht) herbergt een grote roekenkolonie en een reigerkolonie. Het landgoed is aangelegd op ontgonnen veen. Aan de rand van het Coendersbos staan dikke, oude beuken. Soms is een boom bewerkt door spechten, die er gaten in hebben gemaakt. Opzij, in het bos, ziet men in het voorjaar hoe voorjaarsbloeiers de bosbodem bedekken. Plantjes als bosklaverzuring, bosanemoon en speenkruid geven dit bos in het voorjaar een feestelijke versiering.

Naar boven

 

Westerwolde

Dit gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het lijkt allemaal een beetje op Drenthe. Het is een intiem landschap met stukjes bos, zandpaden, een klein heideterreintje en een beek. Al in het stenen tijdperk raakten de oerwouden in deze streek bewoond door mensen, die bij de beek open stukken maakten in het woud. Heel mooi zijn de oude akkers te herkennen in de hoger liggende essen. Het oeroude bos is verdwenen, de ontstane heide is ontgonnen en er zijn weer stukjes bos aangelegd. Het zijn vrij jonge bossen, maar wel met veel variatie. In het bos groeien eik, lariks, spar, lijsterbes, braam en vogelkers. 

Naar boven

Klooster Ter Apel

Helemaal in het zuidelijkste puntje van de provincie Groningen ligt Ter Apel. Het bosgebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Er liggen bossen, houtwallen en bomenrijen op een zandrug die ongeveer 10 meter uitsteekt boven N.A.P. Enkele bossen van Ter Apel zijn zeer oud. Andere bossen zijn van 1870 tot 1900 aangelegd als heide ontginningen. Met name in de oudere bossen zijn in het voorjaar vele bloeiende planten te zien, zoals dalkruid, salomonszegel en het lelietje-van-dalen. 

Het Meebosch heeft een grote variatie aan bomen en struiken. Er groeit onder andere eik, lariks, den en fijnspar. De onderbegroeiing bestaat uit braam, vlier en varens. Ook leven er veel soorten vogels in dit bos. U vindt hier de winterkoning, vink, tuinfluiter, tjiftjaf, merel, nachtegaal, en de wielewaal.

In het Roelagerbos staan hoge adelaarsvarens. Dit is een mooi gemengd bos waar veel vogels zich thuis voelen. De buizerd laat zich nog wel eens horen, hoog zwevend boven de bomen.

Naar boven

Is de navigatiebalk niet te zien?
Klik dan hier