Harderbos en Broekbos

Route naar het Harder en Broekbos via Google Maps

Ook op Facebook en Twitter

Het Harderbos sluit aan op het Harderbroek. Dit is een vochtig en vooral open gebied, met rietkragen waarin duizenden moerasvogels broeden. Het gebied is te kwetsbaar om open te stellen voor wandelaars, maar vanuit de Biezenburcht heeft u een prachtig uitzicht over het Harderbroek.

Het is een afwisselend gebied met bos, plassen, riet en open delen die worden begraasd. Het bos is rijk aan zangvogels, die u tijdens het wandelen goed kunt horen. Op en rond de plassen komen veel moeras- en watervogels voor, waaronder de roerdomp, bruine kiekendief, dodaars en zwanen. Het Harderbos is aangelegd in de periode 1968-1975. In het grootschalig aangelegde westelijke deel ligt het accent op de houtproductie. In het kleinschalige oostelijke deel ligt het accent op de recreatie.